Оперативне лікування

Важливою вимогою до хірургії периферичних нервів є достатній огляд при операції, важливо побачити всі анатомічні структури (нерви, м’язи, сухожилля) під час операції. Це дає можливість хірургу оглянути ступінь пошкодження нерва і вільно провести всі необхідні маніпуляції під час операції. У нейрохірургічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні наявний операційний мікроскоп. Всі операції на периферичних нервах проводяться під мікроскопом з мінімальною травматизацією межуючих тканин. При гострій травмі та наявності ран виконується первинна хірургічна обробка рани з ревізією нервів, при пошкодженні нервів проводиться їх зшивання.

У віддаленому періоді після травми

Невроліз нерва, сплетіння – звільнення нерва від компремуючої його рубцевої тканини, видаляються сторонні тіла при їх наявності. Операція проводиться під місцевою анестезією під мікроскопом. Максимально обережно травмований нерв виділяється від компромуючих його тканин. Якщо цілісність нерва не порушена, то встановлюється електростимулятор безпосередньо на нерв і пацієнту протягом 3-х тижнів проводиться стимуляція нерва. Нейрорафія – при розриві нерва, після виділення його кінців з рубців, під мікроскопом проводиться зшивання нерва. При великому проміжку між виділеними кінцями нерва, коли їх неможливо співставити, проводиться протезування відсутньої ділянки власними поверхневими нервами, що дозволяє відновити його цілісність.

Ефективність хірургічного лікування найбільш висока перші 4 місяці після травми. Після оперативного лікування пацієнту необхідно відвідувати лікаря через 1 місяць після операції для визначення тактики подальшого лікування. У нейрохірургічному відділенні ХОКЛ є всі необхідні складові для успішного лікування травми периферичної нервової системи: мікроінструментарій. Відмінний операційний мікроскоп німецького виробника Karl Zeiss. Висококваліфікований персонал, який володіє всіма методиками мікрохірургії периферичних нервів. Протоколи лікування, які відповідають найбільш сучасним досягненням нейрохірургічної науки Європи і світу.

Назаренко О.С. Дмитрук В.С.